ADVIES

VEULENS

Voordat uw veulen geboren is, begint de wormpreventie al bij uw merrie! We adviseren uw merrie in de laatste maanden van de dracht preventief te ontwormen. Veulens eten vaak mest van de merrie in hun eerste levensdagen. Wanneer de merrie vrij is van wormen, voorkomen we dus dat het veulen zichzelf al vroeg besmet.

Voor veulens adviseren wij op een leeftijd van 2-4 weken te ontwormen met fenbendazol. Op bedrijven waar geen veulenworm aanwezig is, kan deze ontworming overgeslagen worden.

Zes tot acht weken nadat het veulen op de weide komt, moet ontwormd worden tegen rode bloedworm (en grote strongyliden) met ivermectine. Afhankelijk van de besmetting met rode bloedworm/strongyliden en de mate van resistentie tegen pyrantel op uw bedrijf, kan het nodig zijn nogmaals te ontwormen met ivermectine gedurende het weideseizoen. Zeker wanneer u een vroeg veulen heeft.

Op ongeveer 3 en 5 maanden leeftijd adviseren wij te ontwormen tegen spoelworm met pyrantel. Afhankelijk van de besmetting moet dit soms nogmaals herhaald worden op 7 maanden.

Eind herfst/begin winter is het nodig te ontwormen tegen bloedworm (larfjes) en horzellarves, met ivermectine of moxidectine.

Ook bij veulens is het nuttig mestonderzoek te doen! Zo kan de besmettingsgraad op uw bedrijf gemonitord worden en daarnaast pikken we mogelijke wormresistentie eerder op. Voor een globale indruk van de mate van wormbesmetting in de kudde, kan ook onderzoek gedaan worden op een mengmonster.

Een mogelijk schema voor uw veulen kan er als volgt uit zien:

Begin april geborenBegin mei/juni
(1-2 mnd oud)
Begin juli   
(3 mnd oud)
Begin september 
(5 mnd oud)
Einde herfst
OntwormingFenbendazol of ivermectinePyrantelPyrantelIvermectine of
moxidectine


Let op: Equest pramox mag pas gebruikt worden wanneer uw veulen ouder is dan 6.5 maand. Equest mag pas gebruikt worden wanneer uw veulen ouder is dan 4 maanden. Strongid-P mag vanaf 4 weken. Equimax mag vanaf 2 weken. Panacur en Eraquell mogen gebruikt worden op alle leeftijden.
Geef bij twijfel dus nooit zomaar een kuur die u nog heeft liggen aan uw veulen!

JONGE PAARDEN

Bij jonge paarden (tot 3 jaar) adviseren wij ook om regelmatig preventief te ontwormen. Dit doen we via onderstaand protocol, tenzij op uw bedrijf reden is om daar vanaf te wijken. Dat kan bijvoorbeeld een hoge besmettingsgraad zijn, of een resistentieprobleem. Neem bij twijfel contact met ons op, om uw wormpreventieplan te bespreken!

Een mogelijk ontwormschema vindt u hier onder. 

Maar ook bij jonge paarden is het nuttig mestonderzoek te doen! Zo kan de besmettingsgraad op uw bedrijf gemonitord worden en daarnaast pikken we mogelijke wormresistentie eerder op. Voor een globale indruk van de mate van wormbesmetting in de kudde, kan ook onderzoek gedaan worden op een mengmonster.

VoorjaarZomerHerfstWinter
PyrantelIvermectine of FenbendazolFenbendazol of pyrantel (afh. v spoelwormproblematiek)Praziquantel en moxidectine

Heeft u vragen over het ontwormen van uw paard?

DRACHTIGE MERRIES

Om te voorkomen dat het veulen via de merrie besmet raakt met veulenworm, is het verstandig haar 2 weken voor de uitgerekende datum preventief te ontwormen met fenbendazol of ivermectine. Wanneer er geen veulenworm aanwezig is op uw bedrijf, is dit niet nodig. U dient dan wel regelmatig mestonderzoek te laten doen en uw drachtige merrie te ontwormen als dat nodig is.

Let op: in de laatste weken van de dracht wordt het afgeraden uw merrie met Equest of Equest Pramox te ontwormen.

VOLWASSEN PAARDEN 

Voor volwassen paarden raden wij aan om minimaal tweemaal per jaar mestonderzoek te doen. Het eerste mestonderzoek vindt plaats in het voorjaar, liefst voordat de paarden op de weide gaan. Zo nodig kunnen we dan ontwormen en zorgen dat de weide vrij blijft van wormeieren. Het tweede mestonderzoek vindt plaats aan het einde van de zomer. Mocht het nodig zijn op basis van een mestonderzoek te ontwormen, adviseren wij nog een extra mestonderzoek na 4-6 weken. Eenmaal per jaar in het najaar wordt er standaard ontwormd met een kuur die praziquantel bevat (tegen lintworm), omdat de lintworm slecht aan te tonen is door middel van een standaard mestonderzoek. De praziquantel is niet nodig wanneer uw paarden vrij zijn van lintworm, wat kan worden vastgesteld door middel van een speekseltest.

Van volwassen paarden zonder klachten die structureel weinig tot geen wormeitjes in de mest hebben, kan overwogen worden om maar één keer per jaar mestonderzoek te doen. Uit onderzoek blijkt dat slechts 1 op de 5 volwassen paarden regelmatig ontworming nodig heeft, vaak is dit telkens hetzelfde paard (of paarden) uit de kudde. Idealiter heeft u een stabiele kudde en een correct weide management, met keer op keer lage eitellingen. Dan adviseren we om alleen bij klachten of nieuwe paarden een mestonderzoek te doen. De standaard ontworming aan het einde van het jaar blijft wel aan te bevelen.

Zorg ervoor dat alle paarden uit een groep tegelijkertijd ontwormd worden, en idealiter op dat moment ook naar en schone weide gaan. Er wordt ontwormd afhankelijk van het aantal worm-Eieren Per Gram mest (ofwel EPG), we kijken dan naar strongylus-type eieren (bloedworm en grote strongylide) en spoelworm-eieren. Op basis van dit EPG adviseren wij niet te ontwormen (EPG <250) of wel te ontwormen (EPG >500). Een EPG tussen de 250 en 500 is een grijs gebied. Afhankelijk van uw paard, manier van houden en eventuele klachten maken we een afweging om wel of niet te gaan ontwormen. Heeft uw paard klachten die passen bij een worminfectie, maar een EPG beneden de 250? Dan kijken we kritisch naar de ontwormgeschiedenis en besluiten we op basis daarvan of een kuur op dat moment nodig is.

Wilt u hier meer informatie over? Bel naar 040-7200819 of stuur een e-mail naar info@depaardenartsen.nl. We helpen u met advies voor uw individuele paard! Daarnaast helpen we ook stalhouders met het opstellen van een goed ontwormplan voor hun bedrijf.