RECOVER ELECTROLYTEN

Boschhoven Recover Electrolyte poeder

Paarden kunnen gedurende langdurige fysieke belasting, intensieve training, reizen en wedstrijden in hevige mate zweten om hun lichaamstemperatuur te reguleren. Hierbij gaat een grote hoeveelheid vocht maar ook een aanzienlijke hoeveelheid lichaamszout verloren. Het verlies aan lichaamszouten is afhankelijk van de temperatuur, de duur en intensiteit van de belasting.

Aanvulling van vocht en mineralen zowel vooraf, tijdens en na inspanning is van cruciaal belang. De prestaties van uw paard zullen al merkbaar verminderen bij 2% vochtverlies. Bij een groter tekort is er ook een reëel risico op oververhitting en problemen met de bloedsomloop.

Boschhoven Recover Electrolyte levert minerale zouten die deze tekorten aanvullen en uw paard stimuleren om het tekort aan vocht aan te vullen door goed te blijven drinken. 

Verkrijgbaar in 1, 2,5 en 5 kg.

Gebruiksaanwijzing:
lichte inspanning 20g. – 50g. per dag

matige inspanning 50g. – 80g. per dag

zware inspanning 80g. – 100g. per dag

extreme inspanning 100g. per dag

De maximale aanbevolen hoeveelheid is 100 gram per dag durende 3 dagen.

Bewaar een aangemaakte oplossing nooit langer dan 24 uur.

Uw paard dient continu over voldoende vers drinkwater te beschikken.