WEST NIJL VIRUS

Uw paard kan besmet worden met het West Nijl virus als een mug eerst een besmette vogel prikt en vervolgens uw paard. Van oorsprong komt het virus uit Afrika, echter rukt het elk jaar verder op en is het virus inmiddels al aangekomen in Frankrijk en het noorden van Duitsland. Ook tegen de Nederlandse grens worden regelmatig besmette gevallen gemeld en de verwachting is dan ook dat het virus vroeg of laat ook in Nederland op zal duiken.

SYMPTOMEN WEST NIJL VIRUS

Ongeveer 10% van de paarden die besmet wordt, zal symptomen gaan vertonen. Het virus zorgt dan voor:

  • hoge koorts,
  • spiertrillingen,
  • uiteindelijk verlamming
  • sterfte in 30-40% van de aangedane paarden.

Het virus verspreidt zich niet van paard tot paard, er is telkens tussenkomst van een besmette mug nodig. Een besmet paard kan ook niet opnieuw een mug besmetten. Muggen kunnen het virus alleen oppikken vanuit een vogel. Dezelfde mug kan echter wel een mens besmetten, met vervelende gevolgen!

VACCINEREN TEGEN HET WEST NIJL VIRUS

Vaccineren tegen West Nijl virus is mogelijk! Dit kan vanaf een leeftijd van 5 maanden (of eerder indien de merrie niet gevaccineerd is). De basisvaccinatie is tweevoudig met 4 tot 6 weken er tussen, vervolgens moet jaarlijks een boostervaccinatie gegeven worden. We adviseren dit in het voorjaar te doen. Op die manier is uw paard beschermd voordat het muggenseizoen begint.

Omdat besmetting van paard tot paard niet mogelijk is, is het óók zinvol slechts een of enkele dieren op een stal te vaccineren. Dit is bijvoorbeeld van belang als enkele paarden voor internationale wedstrijden naar besmette gebieden moeten reizen (bijvoorbeeld Frankrijk, Italië, Duitsland, Amerika). Bij zeer forse besmettingen kunnen ondanks vaccinatie alsnog verschijnselen optreden, maar veel korter en minder ernstig.

Deze vaccinatie veroorzaakt vaak een milde zwelling op de prikplaats, die vanzelf weer verdwijnt. In zeldzame gevallen kan kortdurende sloomheid of koorts optreden als bijwerking. Vanwege de milde zwelling die vaak ontstaat, combineren we deze vaccinatie liever niet met andere vaccinaties. 

Heeft u nog vragen over het West Nijl virus? Neem dan gerust contact met ons op. Vanwege de nog geringe vraag naar het vaccin, kan het zijn dat wij het voor u moeten bestellen. Neem dus op tijd contact op, wanneer u wilt vaccineren tegen het West Nijl virus. Wij helpen u en uw paard graag verder.