WORM ABONNEMENT

Bij gezonde volwassen paarden adviseren wij om niet langer standaard te ontwormen. Door mestonderzoek te doen, controleren we eerst of het wel nodig is om een wormkuur te geven. Zo blijkt het bij bijna 80% van deze paarden niet nodig te zijn om standaard meerdere keren per jaar te ontwormen. Door ontworm-middelen alleen in te zetten wanneer dat nodig is, voorkomen we verdere resistentie onder de wormen. Door resistentie zijn bekende ontwormmiddelen steeds minder of niet meer werkzaam! Het is dus van belang om deze alleen in te zetten als het echt nodig is.

Ook dit jaar bieden wij het worm-abonnement aan!

Hierbij krijgt u 3 keer per jaar een oproep om wat verse mest van uw paard te komen brengen. Deze onderzoeken wij dan op worm-eieren. Zo nodig krijgt u het advies om te ontwormen. Daarnaast kijken we zonder extra kosten naar de hoeveelheid zand in de mest. Bij te veel zand bespreken we met u hoe we de opname van zand kunnen voorkomen en of behandeling nodig is. Zo voorkomen we zandkoliek. Aan het einde van het jaar krijgt uw paard een grote eindejaars-wormkuur. Deze blijft standaard nodig, omdat deze ook lintworm en horzellarves mee pakt. Deze zien we niet in het mestonderzoek.

Dit abonnement bieden we aan voor €70 euro incl. btw! Het bestaat dus uit 3 keer onderzoek op eitjes en zand én de eindejaarskuur. Let op: mocht het naar aanleiding van het mestonderzoek nodig zijn dat uw paard ontwormd wordt, dan zit deze wormkuur dus niet in het pakket! Het abonnement is geschikt voor paarden ouder dan 3 jaar. Voor jongere paarden en veulens geldt een apart advies (zie verderop).

Wilt u als stalhouder het worm-beleid in eigen hand houden? Wij bieden verschillende interessante mogelijkheden om naar uw wensen samen te werken op het gebied van wormbestrijding! Neem daarvoor contact op met 040 – 720 0819.

Paarden jonger dan 4 jaar

Voor jonge paarden adviseren we tot ze 4 jaar worden om wel standaard te ontwormen. Jonge paarden zijn bezig hun immuniteit en afweer op te bouwen tegen worm-infecties. Totdat ze voldoende eigen afweer hebben, is het van belang de besmetting onder controle te houden. Zo zorgen we er voor dat uw jonge paard geen klachten ontwikkelt.

Schema voor uw jonge paard:
Maart Pyrantel Juni Ivermectine (of pyrantel, afhankelijk van de spoelwormbesmetting) September Ivermectine December Moxidectine/praziquantel


Veulens
Bij elk veulen hangt het ontwormschema af van wanneer uw veulen geboren is. Immers heeft een ‘vroeg’ veulen wellicht een extra ontworm-moment nodig in vergelijking met een ‘laat’ veulen. Een advies zou kunnen zijn om 2 keer met pyrantel te ontwormen. Daarnaast aan het einde van het jaar nog eens met ivermectine of moxidectine (let op: moxidectine mag pas vanaf 4 maanden leeftijd!). Bij vroege veulens kan het zinvol zijn om in het voorjaar/begin zomer nog eens te ontwormen met ivermectine of fenbendazole.

Neem contact met ons op voor een passend schema voor uw veulen!